Misi, Visi, dan Moto KPMJ sesi 2017/2018

a.  Misi


Melahirkan mahasiswa yang celik perundangan dan perlembagaan serta membentuk pelapis peguam syarie kelas pertama yang kompetitif dan versatil.


b. Visi

1) Medium perbincangan ilmiah dan intelektual serta perkongsian isu-isu semasa.
2) Medan latihan kepeguaman dan pendedahan berkaitan perundangan serta perlembagaan.
3) Membuka ruang praktikal dan platform kerjaya guaman secara lebih meluas kepada mahasiswa/i Malaysia di Jordan.

c. Moto 

“Keadilan Diperkasa, Bertunjangkan Syariah.”
 


Comments

Popular posts from this blog

Tatacara (prosuder) mal di mahkamah syariah

Info tentang Diploma Perundangan

Syarat Minimum Peguam Syarie Mengikut Negeri