Posts

Showing posts from April 29, 2015

Slot Tahukah Anda?

Image
Perkongsian oleh Saudari Najwa Arifah binti Yasin, Timbalan Presiden KPMJ.
SULH. Sulh dalam bahasa Arab bererti 'putus pertengkaran' manakala dari segi syarak pula membawa maksud sebuah perjanjian yang dimeterai bagi menyelesaikan perselisihan/pertikaian di antara pihak-pihak yang beragama Islam. TATACARA PELAKSANAAN SULH DI MAHKAMAH MALAYSIA Pelaksanaan prosiding sulh bermula apabila mahkamah menerima setiap permohonan di