Slot Tahukah Anda?

Perkongsian oleh Saudari Najwa Arifah binti Yasin, Timbalan Presiden KPMJ.

SULH.
Sulh dalam bahasa Arab bererti 'putus pertengkaran' manakala dari segi syarak pula membawa maksud sebuah perjanjian yang dimeterai bagi menyelesaikan perselisihan/pertikaian di antara pihak-pihak yang beragama Islam.
TATACARA PELAKSANAAN SULH DI MAHKAMAH MALAYSIA
Pelaksanaan prosiding sulh bermula apabila mahkamah menerima setiap permohonan di
bawah bidang kuasa mal seperti permohonan cerai atau sesuatu tuntutan akibat perceraian seperti nafkah idah, nafkah anak dan hak jagaan anak antara pihak suami dan isteri atau golongan yang mempunyai pertalian darah.
Berikut adalah carta aliran proses sulh di mahkamah Malaysia.


"Syariah Diperkasa, Kredibiliti Terbina"

Comments

Popular posts from this blog

Tatacara (prosuder) mal di mahkamah syariah

Info tentang Diploma Perundangan

Syarat Minimum Peguam Syarie Mengikut Negeri