BENGKEL INSPIRASI GUAMAN SYARIE III


SLOT KETIGA : Pengenalan kepada Kes-kes Mal dan Jenayah serta Hukuman di Mahkamah Syariah.
PANEL : AHMAD FARIS AINAN BIN MOHD RADZI
Al-Mawardi mentakrifkan jenayah sebagai segala bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah samada ia adalah qisas, hudud atau ta’zir.
Secara umum, kes jenayah yang dibicarakan dalam mahkamah syariah melibatkan salah laku dalam agama antaranya sumbang mahram, persetubuhan luar nikah, qazaf dan liwat.
Kes mal dalam konteks perundangan pula merujuk kepada kes-kes bukan jenayah yang dibicarakan di mahkamah syariah. Zahirnya, skop perbicaraan kes mal hampir menyeluruh dan merangkumi banyak aspek kekeluargaan Islam.
Soroti realiti permasalahan masyarakat dalam pengenalan kes mal dan kes jenayah syariah serta hukumannya dalam slot bersama panel kedua!
Bersama kami di BIGS III,
7 MEI 2016 ini, dengan tema
"Syariah Dilestari, Integriti Dikagumi", hanya di Mu'tah.
"Mendukung Syariah, Menegak Keadilan"
::Membangun Mahasiswa M.U.S.L.I.M Kelas Pertama::

Comments

Popular posts from this blog

Tatacara (prosuder) mal di mahkamah syariah

Info tentang Diploma Perundangan

Syarat Minimum Peguam Syarie Mengikut Negeri