BENGKEL INSPIRASI GUAMAN SYARIE IIISLOT KEDUA: Peluang Kerjaya sebagai Pegawai Syariah dan Peguam Syarie
PANEL : Ahmad Shauqie bin Zainal Abidin
Seseorang manusia yang lemah dan tidak berdaya untuk mempertahankan diri memerlukan seorang pembela bagi menegakkan keadilan di pihaknya.
Maka,seorang peguam mempunyai obligasi untuk membantu seseorang yang memerlukan bantuan ini dan akan memberikan khidmat guaman kepada pelanggannya untuk memenuhi harapan dan permintaan mereka.
Oleh itu,bidang guaman bukan hanya terletak di mahkamah tetapi masih luas lagi bidangnya. Tidak kiralah anda di bidang syariah,muamamalat,dan ekonomi. Jom sahabat. Peluang kerjaya masih terbuka untuk anda!

Bersama kami di BIGS III,
7 MEI 2016 ini (SABTU) dengan tema
"Syariah Dilestari, Integreti Dikagumi", hanya di Mu'tah.

"Mendukung Syariah, Menegak Keadilan"
::Membangun Mahasiswa M.U.S.L.I.M Kelas Pertama::

Comments

Popular posts from this blog

Tatacara (prosuder) mal di mahkamah syariah

Info tentang Diploma Perundangan

Syarat Minimum Peguam Syarie Mengikut Negeri