Nukilan Alumni KPMJ di akhbar tempatan


Nukilan oleh Saudara Iz'aan Azalan, beliau merupakan Presiden kedua KPMJ.

"Syariah Diperkasa, Kredibiliti Terbina"

Comments

Popular posts from this blog

Tatacara (prosuder) mal di mahkamah syariah

Info tentang Diploma Perundangan

Syarat Minimum Peguam Syarie Mengikut Negeri