Slot Tahukah Anda?

Slot kali ini dikongsikan oleh Saudara Ahmad Shauqie, Presiden KPMJ.

Apakah itu Perlembagaan Persekutuan?

Perlembagaan Persekutuan Malaysia "Perlembagaan" adalah dokumen yang paling penting di dalam negara kita kerana ia menentukan landasan negara kita.Perlembagaan adalah undang-undang utama negara kita.  Ini bermakna Perlembagaan menentukan siapakah yang boleh menggubal undang-undang dan menghadkan undang-undang yang boleh digubal.

"Syariah Diperkasa, Kredibiliti Terbina"

Comments

Popular posts from this blog

Tatacara (prosuder) mal di mahkamah syariah

Info tentang Diploma Perundangan

Syarat Minimum Peguam Syarie Mengikut Negeri